Corona noodfonds ondernemers Noordwijk 2022

Het kabinet zorgt voor coronasteunmaatregelen om ondernemingen te steunen. Ook gemeente Noordwijk biedt ondernemers binnen de gemeente Noordwijk noodsteun in de vorm van een financieel vangnet tijdens de COVID-19 crisis als sprake is van een acute (financiële) noodsituatie bij een onderneming, waardoor voortbestaan in gevaar komt of op korte termijn dreigt te komen. De vorm van de noodsteun is maatwerk per onderneming. Het gaat om een terug te betalen voorschot, een geldlening, een garantstelling of een andere vorm van financiële noodsteun. Daarvoor staat € 500.000,- klaar.

Noodsteun aanvragen kon tot 1 februari 2022

U kunt geen noodsteun meer aanvragen. Aanvragen konden tot 1 februari 2022 worden ingediend.

Heeft u voor 1 februari 2022 een aanvraag ingediend?

Het college van B&W neemt op 1 maart 2022 een integraal besluit op de ingediende aanvragen. Na het genomen collegebesluit wordt u binnen een paar weken op de hoogte gesteld van de toe- dan wel afwijzing op uw aanvraag.