Energietoeslag aanvragen

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- krijgen. De ISD Bollenstreek betaalt het bedrag in 4 termijnen van € 200,-. 

Wie ontvangt de energietoeslag in principe automatisch?

  • Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek.
  • Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen.
  • Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD Bollenstreek deelnemen aan de Collectieve aanvullende zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.

Aanvullende inkomensvoorziening ouderen AIO

Voor mensen met een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) vindt de automatische betaling later plaats, omdat de ISD Bollenstreek hiervoor informatie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) nodig heeft.

Voorwaarden energietoeslag zelf aanvragen

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen:

  • U woont in de gemeente Noordwijk.
  • Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand april aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand maart).
  • U voert een zelfstandig huishouden.
  • U hebt van de ISD Bollenstreek of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
  • Per huishouden is 1x de energietoeslag mogelijk.
  • U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 oktober 2022. 

Aanpak energietoeslag zelf aanvragen

U kunt de energietoeslag zelf online aanvragen via isd.bollenstreek.nl (DigiD).

Meer informatie

De taken op het gebied van sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Kijk op isdbollenstreek.nl voor meer informatie. Of neem contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000.