Individuele inkomenstoeslag

Het persoonsgebonden budget (pgb) en de inspanningspremie zijn vervallen. Hiervoor is de individuele inkomenstoeslag in de plaats gekomen. De individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts. 

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar.
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar.
 • Voor een alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar.
 • Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting € 400,- per jaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 maanden een inkomen van maximaal 110 % van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens.
 • U (en uw eventuele partner) hebben geen uitzicht op inkomensverbetering.

Dit geldt bijvoorbeeld als:

 • U fulltime werkt.
 • U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.
 • U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht op een betaalde baan.
 • U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking?

 • U bent jonger dan 21 jaar of u hebt de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent 21 jaar of ouder en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering.
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een Persoonsondersteunend budget, Inspanningspremie of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
 • U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen.

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijken op isdbollenstreek.nl

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies.