Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is één van de steunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. De Tonk is een tijdelijke tegemoetkoming. Voor huishoudens die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Online de TONK aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD)

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval. Een terugval van minimaal 50% ten opzichte van het inkomen van voor de coronacrisis (peilmaand januari 2020).
  • U hebt (samen met uw partner) door de coronamaatregelen een inkomensterugval (vergeleken met januari 2020). Een terugval waardoor uw nieuwe inkomen (peilmaand januari 2021) minder is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw noodzakelijke kosten, zoals uw woonlasten zijn 45% of meer van uw huidige inkomen (peilmaand januari 2021).
  • U hebt zelf onvoldoende geld om deze kosten te betalen.

Vraagt u de TONK aan vanaf een andere maand dan januari 2021? Dan kijkt de ISD Bollenstreek naar uw nieuwe inkomen over die maand ten opzichte van januari 2020. 

Aanpak

U kunt online de TONK aanvragen via isdbollenstreek.nl (DigiD). Zorgt u, dat u de volgende zaken bij de hand heeft:

  • uw DigiD;
  • een kopie van uw bankpas;
  • een kopie van uw bankafschriften van de 1e maand waarover u de TONK aanvraagt.

Meer informatie

De taken op het gebied van sociale zekerheid voert de ISD Bollenstreek uit. Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000. Of kijk op isdbollenstreek.nl