Verzekering vrijwilligers en mantelzorgers

De gemeente Noordwijk heeft bij Centraal Beheer Achmea een Vrijwilligers Basis Polis en de uitgebreide Vrijwilligers Plus Polis afgesloten. Deze complete verzekeringspakketten dekken de risico's die zijn verbonden aan vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Aangifteformulier schade VNG Vrijwilligerspolis (pdf) downloaden

Voor wie zijn de verzekeringspakketten?

De verzekeringspakketten zijn voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd;
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren;
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Brandweerlieden en poltitiemedewerkers

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Maar ze vervullen wel een bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. Mantelzorgers zijn daarom meeverzekerd bij hun mantelzorgtaken.

Voorwaarden

Het betreft een secundaire verzekering. Dit betekent dat aanspraak gemaakt kan worden op deze verzekering als de vrijwilliger niet verzekerd is of als de verzekering van de vrijwilliger niet voldoende dekking heeft. Administratief is de vrijwilligersverzekering eenvoudig. Er zijn namelijk geen registratieverplichtingen. Dit betekent dat vrijwilligersorganisaties zich niet hoeven aan te melden.

Verzekeringspakketten

De BasisPolis bevat de volgende verzekeringen:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.

De PlusPolis bevat de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen.
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers.
Aanpak

De vrijwilliger of rechtspersoon kan het aangifteformulier schade VNG VrijwilligersPolis (pdf) downloaden en ingevuld naar de gemeente Noordwijk sturen inclusief bewijsstukken zoals:

 • foto's
 • aansprakelijkheidstellingen
 • (afwijzings)brief verzekeraar
 • facturen

Voordat de schadeclaim door de gemeente wordt ingediend bij Centraal Beheer Achmea, kan de gemeente de gegevens nagaan bij de betreffende vereniging of organisatie. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgehandeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade.

Traject aangifte schade

De volgende stappen worden in het traject aangifte schade doorlopen:

 • Stap 1: Vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie vult schadeformulier in en stuurt het formulier naar gemeente Noordwijk.
 • Stap 2: Gemeente Noordwijk ontvangt het schadeformulier en checkt of de vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie met haar claim op de polis kan. Zo ja, dan stuurt gemeente Noordwijk de schade digitaal naar Centraal Beheer Achmea.
 • Stap 3: Centraal Beheer Achmea wikkelt de schade rechtstreeks af met de vrijwilliger/vrijwilligersorganisatie.
 • Stap 4: Gemeente Noordwijk wordt geïnformeerd over de afwikkeling van de schade.

Mail voor meer informatie naar verzekeringen@noordwijk.nl of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.