Woonkostentoeslag aanvragen

U kunt misschien een tijdelijke woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling daalt en u moeite heeft met het betalen van uw huur of hypotheek. De hoogte van de woonkostentoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Vraag de woonkostentoeslag aan bij de ISD Bollenstreek via het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Op het formulier staat welke informatie nodig is.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand (pdf) downloaden via isdbollenstreek.nl

Voorwaarden

Uw woonkostentoeslag wordt berekend aan de hand van:

  • uw woonkosten;
  • uw inkomen en vermogen;
  • de grens van de huurtoeslag (huidig bedrag € 720,42 voor huurders vanaf 23 jaar en € 424,44 voor huurders jonger dan 23 jaar). 

Als u een woonkostentoeslag nodig heeft, woont u op basis van uw financiële situatie te duur. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u een woonkostentoeslag van maximaal 6 maanden waarin u de tijd hebt om een andere woning te vinden. Deze periode kan maximaal 6 maanden verlengd worden wanneer zich bijzondere omstandigheden voordoen. 

Huiseigenaren hebben geen recht op huurtoeslag. Heeft u een eigen woning maar onvoldoende geld om uw woonkosten te betalen? Bent u buiten uw schuld in deze situatie terecht gekomen? Heeft u een veel lager inkomen dan voorheen? Dan kunt u soms een woonkostentoeslag krijgen.

Termijn, bezwaar en beroep

De ISD Bollenstreek beslist binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de ISD Bollenstreek eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

De taken op het gebied van inkomen zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek via +31 (0)800 95 67 000 of kijken op isdbollenstreek.nl

U kunt ook terecht bij het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout voor informatie en advies.