Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijk platform dat als doel heeft een gezonde leefomgeving voor kinderen te creëren, samen met alle gemeentelijke partijen die iets met opgroeiende kinderen te maken hebben.

Te denken valt aan het Centrum Jeugd en Gezin, scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, maar ook ondernemers of zorgpartijen. In Noordwijk wordt dit vorm gegeven door de campagne ‘Goed Bezig!’. Speerpunten zijn het vervangen van zoete drankjes voor water, meer bewegen en gezonde voeding.

De JOGG-regisseur van Noordwijk heet Miranda Oedzes. Zij is in dienst bij het Sportbedrijf Noordwijk. Samen met iedereen die iets met opgroeiende kinderen te maken heeft in de gemeente Noordwijk voert zij het Plan van Aanpak van JOGG Noordwijk uit.

Sportbedrijf Noordwijk (Miranda Oedzes)