Privacy en cookies

Gemeente Noordwijk gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat uw persoonsgegevens beschermd blijven, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe wij binnen de gemeente Noordwijk omgaan met uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals: 

Vragen

Heeft u vragen over hoe gemeente Noordwijk omgaat met uw persoonsgegevens of over uw rechten? Neem dan contact op met onze privacy specialisten per e-mail

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Noordwijk heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van uw persoonsgegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als uw vraag niet (voldoende) beantwoord is, dan kunt u in contact komen met de FG per e-mail.