Burenoverlast melden

Heeft u last van uw buren? Probeer dit dan eerst zelf met uw buren op te lossen. Komt u er echt niet uit? Dan kunt u de hulp inroepen van bijvoorbeeld de politie, woningstichting, vereniging van eigenaren of Kwadraad maatschappelijk werk.

Aanpak 

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Om goede buren van elkaar te zijn, zullen buren tijd en energie moeten steken in het krijgen of behouden van een goede relatie. Communicatie is daarbij van groot belang.

Gesprek met uw buren

Heeft u last van uw buren? Bespreek dit dan op een rustig moment. Dus liever niet op het moment dat u de overlast ervaart, maar enige tijd later. De kans dat de gemoederen verhit worden, is dan wat kleiner. Leg in uw gesprek zoveel mogelijk uit waarom u iets als overlast ervaart. Heb begrip voor elkaars positie en standpunt. Bedenk dat het vaak een kwestie is van geven en nemen.

Hulp van anderen inschakelen

Pas als u er zelf niet meer uitkomt, is het zaak om hulp van anderen in te schakelen. Onder 'Bijzonderheden' vind u informatie over verschillende organisaties die u kunnen helpen.