Onderwijshuisvesting, melden van schade

De gemeente Noordwijk heeft een verzekering afgesloten voor opstal en inboedel voor schoolgebouwen.

Formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden

Het schoolbestuur of de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie en melden bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk en de verzekeraar, mag de eventuele schade worden hersteld.

Schade melden 

Het schoolbestuur of de schooldirectie moet elke schade direct aangeven bij de politie en melden bij de gemeente Noordwijk via het e-mailadres gemeente@noordwijk.nl

Schadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding kunt u het formulier schademelding onderwijshuisvesting (pdf) downloaden en samen met het proces-verbaal naar ons toesturen. Er worden alleen schades in behandeling genomen die gemeld zijn bij de politie.

De rekening van de gerepareerde schade met akkoordverklaring van de directeur van de school dient binnen 10 weken gedeclareerd te worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.