Parkeerbon

Wanneer u niet op de juiste wijze parkeert, kunt u in de gemeente Noordwijk een parkeerbon ontvangen. Er zijn 2 soorten parkeerbonnen:

  1. naheffingsaanslag parkeerbelasting
  2. strafbeschikking

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Als u zonder te betalen parkeert op een plaats waar betaald moet worden, kunt u een parkeerboete krijgen die officieel een naheffingsaanslag parkeerbelasting wordt genoemd. De hoogte van de naheffingsaanslag bestaat uit de alsnog te betalen parkeerbelasting plus een boetebedrag. Omdat het hier om gemeentelijke belasting gaat, wordt het te betalen bedrag geïnd door het parkeerservicebureau van de gemeente Noordwijk.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting betalen of bezwaar maken

Betalen

De naheffingsaanslag parkeerbelasting is te betalen aan Parkeerservice Noordwijk op de volgende manieren:

Als u niet binnen 7 dagen hebt betaald, ontvangt u na ongeveer 2 weken een acceptgiro van het incassobureau GGN invoned.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag parkeerbelasting, kunt u een bezwaarschrift indienen op de volgende manieren:

P1 On Street B.V.
t.a.v. de Heffingsambtenaar van gemeente Noordwijk
p/a Postbus 97812
2509 GE Den Haag

Meer informatie 

Neem voor meer informatie over de naheffingsaanslag parkeerbelasting contact op met Parkeerservice Noordwijk via +31 (0)88 12 61 412. 

Strafbeschikking

Als u fout parkeert op een openbare plaats waar parkeren niet is toegestaan op grond van de Wegenverkeerswet, kunt u een strafbeschikking krijgen door de politie of door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De uiteindelijke boete wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie en geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De te betalen boete gaat naar de rijkskas.

Strafbeschikking betalen of bezwaar maken

Betalen of bezwaar maken

Als u een strafbeschikking heeft gekregen, ontvangt u vanzelf een brief thuis van het CJIB. In die brief staat hoe u kunt betalen of hoe u bezwaar kunt maken tegen de strafbeschikking.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de strafbeschikking contact op met het CJIB via +31 (0)58 23 42 130.